Khóa học

Tổng hợp tất cả các khóa học của Thảo Tokyo: tại đây

Cách chia turn thợ tiệm nail sao cho công bằng nhất.

Việc phân chia khách cho nhân viên là một hình thức thể hiện sự công bằng cũng như khoa học trong quản lý hoạt động của tiệm nail. Nhưng làm thế nào để công việc được hoạt đông tốt nhất tạo hài lòng cho tất cả nhân viên và có sự đoàn kết trong tiệm. Dưới đây là một số …

Read More »
CALL NOW